کتب دوره علوم اسلام

شامل مباحث و کتب ذیل می باشد.
۱ـ مباحث اخلاق و حکمت و عرفان:
• رساله لُبّ اللُّباب در سیر و سلوک اُولی‌الألباب
• رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم
• روح‌مجرّد ( یادنامه موحّد عظیم حاج سیّدهاشم موسوی‌حدّاد قدّس‌سرّه)
• مهرتابان( یادنامه و مصاحبات تلمیذ و علّامه سیّدمحمدحسین طباطبائی رحمه‌اللـه‌علیه)
• توحید علمی و عینی
۲ـ مباحث تفسیری:
• ترجمه رساله بدیعه( در تفسیر آیه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ …)
• رساله نوین( درباره بناء اسلام بر سال و ماه قمری و تفسیرآیه: إِنَّ عِدَّهَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَهِ…)
۳ـ مباحث علمی و فقهی:
• ولایت فقیه در حکومت اسلام( دوره ۴ جلدی)
• وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام
• رساله نکاحیّه، کاهش جمعیّت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین
• نور ملکوت قرآن( دوره ۴ جلدی)
• نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک‌شریعت
• پیش‌نویس قانون‌اساسی
• رِسَالهٌ حَوْلَ مَسْئَلَهِ رُؤْیَهِ‌الهِلال(عربی)
۴ـ مباحث تاریخی: