الله شناسی دوره سه جلدی- گالینگور

132000 تومان 125000 تومان

-5%

شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۶۵۳۳-۸۸-۲
الله شناسي:
خداوند همه جا هست چشم بگشا و ببين.
اين دوره در سه مجلد است و اصل اين مباحث يكدوره تفسير آيه مباركه «اللَهُ نُورُ السَّمَـاواتِ وَ الاْرض است كه تا «وَ اللَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» در ضمن ابحاثي مذاكره و تحرير شده است.
در اين مباحث از مسأله توحيد ذاتي و اسمائي و افعالي ذات مقدّس حضرت حقّ و كيفيّت پيدايش عالم آفرينش و ربط حادث به قديم و نزول نور وجود در مظاهر امكان و حقيقت ولايت و ربط موجودات به ذات باري‌تعالَي و لقاء الله و وصول به ذات مقدّس او به فَناء و اندكاك هستي مجازي عاريه‌اي در وجود مطلق و هستي اصيل و حقيقي بحث ميگردد.

وزن 2200 g