وظیفه فرد مسلمان- شومیز

۲۴۵۰۰ تومان

1 در انبار

شابک:

۹۷۸-۶۰۰-۵۷۳۸-۱۴-۸

.

– وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلام:

فقط با اجراي كامل قانون خدا مي‌توان به سعادت رسيد.

 

مجموعه مطالب اين كتاب كه‌ بر اساس حقائق تاريخي است بصورت شش درس، از منشآت حضرت علامه آية الله قدّس سرّه براي فضلاء از طلاب مشهد مقدّس بوده و توسّط يكي از فضلاء تنظيم و گردآوري شده است.

وزن 830 g