دوره سه جلدی ره نماء جلد شومیز

110000 تومان 75000 تومان

-32%
دسته:

‏شابک

‏‫ج.۱‬‭:۹۷۸-۶۰۰-۸۸۷۷۲۱-۹‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‭:۹۷۸-۶۰۰-۸۸۷۷۲۲-۶‬ ؛ ‏‫ج.

در این دورۀ سه جلدی سعی شده است، تا نکات و ظرائف یک زندگی الهی بصورت پاسخ به سؤالات مهم و اساسی بیان گردد.

 

جلد اول کتاب به مباحث چگونگی سیر و سلوک و ضروریات مسیر حرکت به‌سوی خداوند می‌پردازد.

جلد دوم مشتمل بر مباحث فردی و خانوادگی است که چگونگی یک زندگی سالم و الهی در آن بیان شده است.

در جلد سوم مخاطب می‌خواند که برای حرکت به سوی خداوند، باید مراودات اجتماعی و سیاسی خود را چگونه تنظیم کند.

 

مجموعه کتاب «رهنما» در سه جلد به بیان  ظرایف و ریزه‌کاری‌های یک زندگی سالم و الهی بر اساس بر اساس زندگی شخصی و اجتماعی فقیه عارف مرحوم علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی منتشر شد.