معاد شناسی جلد۴- شومیز

30000 تومان

شابک:

۹۷۸-۹۶۴-۶۵۳۳-۲۴-۰


قيامت محل لمس توحيد و عظمت بي‌انتهاي خداوند است.
معاد شناسي:

اين مجموعه شامل ۷۵ مجلس در قالب ده مجلد، در كيفيّت سير و حركت انسان در دنيا و عالم غرور و نحوه‌ تبدّل‌ نشأه‌ غرور به‌ عالم حقائق و واقعيّات و ارتحال او بسوي خدا و غاية الغايات ميباشد.

وزن 380 g