نور ملکوت قرآن جلد۴- گالینگور

55000 تومان

شابک:

۹۶۴-۷۲۷۰-۰۴-۵اين‌ مجموعه قسمت اوّل از دوره أنوار الملكوت (شامل نور ملكوت قرآن، نور ملكوت مسجد، نور ملكوت نماز، نور ملكوت‌ روزه و نور ملكوت دعا) ميباشد، مجموعه «نور ملكوت قرآن‌» در چهار مجلّد تدوين گشته است.

تنها راه نجات مسلمين بازگشت به قرآن است.
نور ملكوت قرآن:

وزن 960 g