نگرشی بر قبض و بسط یک شریعت- شومیز

24000 تومان

دسته:

شابک:

۹۷۸-۹۶۴-۷۲۲۷-۳۲-۹

نگرشي بر مقاله قبض و بسط تئوريك شريعت:

علوم بشري هر قدر كه بالا برود مقيد است و محدود لذا نمي‌تواند تعبّد را از ميان بردارد.

حضرت آية الله علامه قدّس سرّه در اين كتاب ضمن بيان ده اشكال مهمّ از اشكالات «مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت دكتر عبد الكريم سروش‌» از ايراداتي كه به حجّيّت و ابديّت قرآن و به تمام مقدّسات و حقائق عالم وارد شده است جواب داده‌اند.

وزن 670 g